Tomáš Riska

MOJOU PRIORITOU JE PONÚKNUŤ VÁM ÚPRIMNÉ A ČESTNÉ JEDNANIE...
Šetriť čas a peniaze je samozrejmosťou

rmx-cert-2-stupen

 

Ako každý z Vás aj ja si uvedomujem, že predaj nehnuteľnosti je významná životná udalosť v mnohých rodinách. Jedná sa o veľmi náročný proces, ktorý vyžaduje veľkú mieru orientácie a skúseností v oblasti realít. Zahŕňa pomerne zložité právne a katastrálne operácie. Bohužial existuje množstvo prípadov, kde predaj nehnuteľnosti sprevádzali veľké riziká a nakoniec aj nepríjemné sklamania.

Presne kvôli týmto a mnohým ďalším dôvodom vznikla táto stránka aj s ponukou mojích služieb, aby som Vám pomohol eliminovať prípadné neúspechy. Načrtnem Vám úspešný priebeh prípravy a predaja Vašej nehnuteľnosti. Veď spoluprácou so spoľahlivým realitným maklérom nemôžete nikdy nič stratiť, môžete len celý proces značne urýchiť, dosiahnúť najvyššiu možnú predajnú cenu a hlavne si ušetriť veľké množstvo starostí.

,,Mierime na Mesiac, pretože aj keby sme minuli, dostaneme sa medzi hviezdy“

Držím sa tohto motta, a preto som si vybral spoluprácu práve so spoločnosťou RE/MAX. Ide o prosperujúcu, medzinárodne známu spoločnosť, ktorá rastie nepretržite už viac ako 38 rokov a pre milióny zákazníkov predstavuje symbol istoty v obchode s realitami. Pre mňa je dôležité, že kladie obrovský dôraz na poskytovanie kvalitných realitných služieb s individuálny prístupom, o čom svedčí aj  fakt, že má ,,vlastnú Bibliu“ – Etický kódex. Každý realitný maklér má podľa neho povinnosť jednať férovo a chrániť záujmy klientov. Podmienkou je taktiež zloženie náročných odborných skúšok, na základe ktorých je každý jeden maklér certifikovaný. Nestane sa teda, aby som Vám nevedel poradiť a pomôcť.

PREDÁVAJTE VAŠU EXKLUZÍVNU NEHNUTEĽNOSŤ EXKLUZÍVNE...

S realitnou kanceláriou by ste mali vždy spolupracovať na základe sprostredkovateľskej zmluvy, ktorá presne definuje práva a povinnosti oboch strán, teda sprostredkovateľa a predávajúceho. Zmluvy by mala s určitosťou obsahovať predajnú cenu nehnuteľnosti, výšku provízie,  prípadne spôsob prezentácie a rozsah inzercie, ktorú je kancelária povinná dodržať. Tento zmluvný vzťah delíme na dva typy, a to nevýhradnú sprostredkovateľskú zmluvu a výhradnú (exkluzívnu) sprostredkovateľskú zmluvu.

Ak sa rozhodnete pri predaji či prenájme spolupracovať s viacerými realitnými kanceláriami, teda pre nevýhradné zastúpenie, potom sa s veľkou pravdepodnosťou objaví Vaša nehnuteľnosť na niekoľkých internetových serveroch viackrát a s rôznou cenou. Realitný maklér nie je v prípade tejto zmluvy ochotný investovať čas a peniaze do nákladnej reklamy. Nečudo, nakoľko nemá istotu, že nehnuteľnosť predá práve on, a preto je často Vaša nehnuteľnosť ponúkaná za najnižšiu cenu, ako na ktorej ste sa dohovorili. Záujemcovia potom samozrejme volajú predovšetkým na túto ponuku. Pre predávajúceho to znamená, že svoju nehnuteľnosť predá prostredníctvom tej kancelárie, ktorá ponúkla najnižšiu cenu , čo zákonite vyústi v najnižší zisk pre Vás.

Výhradná zmluva naopak znamená, že ste zmluvu uzavreli iba s jednou realitnou kanceláriou, a tá preto neváha investovať dostatok finančných prostriedkov do špičkovej propagácie Vašej nehnuteľnosti. Jednáte iba s jediným maklérom, čiže máte čas sa venovať veciam, ktoré máte najradšej. Aj napriek tomu, že máte podpísanú zmluvu iba s jedným maklérom, nehnuteľnosť je ponúkaná aj ostatnými maklérmi RE/MAX, avšak za stále rovnakých podmienok. Maklér je motivovaný k predaju za čo najvýhodnejších podmienok pre klienta. Maklér nie v neúnosnom časovom strese, vedie všetky rokovania a je schopný maximálne hájiť Vaše záujmy pre vyjednanie najvyššej možnej predajnej ceny.