Kľudne to ponúkajte, no sprostredkovateľskú zmluvu Vám nepodpíšem!

0007636362P-1920x1280Podľa mojích doterajších skúseností, väčšina predávajúcich, ktorí si chcú predať svoju nehnuteľnosť sami, skôr či neskôr aj tak kývnu na spoluprácu s realitnou kanceláriou. Prečo?

Po niekoľkodňovom neustálom bombardovaní realitnými maklérmi, ktorí im ponúkajú svoje služby, rezignujú. Makléri ich všemožne (i nemožne) presviedčajú o tom, ako sú najlepší, že majú stovky klientov v databáze alebo rovno troch konkrétnych záujemcov, ktorí ich nehnuteľnosť bez váhania kúpia. Priamych kupujúcich, teda tých, čo chcú danú nehnuteľnosť naozaj kúpiť, nie maklérov, ktorí sa za nich vydávajú, je mizivé percento. Preto majitelia zvyčajne volia spoluprácu v zmysle – Kľudne to ponúkajte, no sprostredkovateľskú zmluvu Vám nepodpíšem!

A tu nastáva kameň úrazu. V roku 2015 bol totiž schválený nový zákon, ide o Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavetej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, čo je väčšinou vždy pri nábore nehnuteľnosti. Podľa tohto zákona je realitná kancelária povinná uzavretú sprostredkovateľskú zmluvu bezodkladne odovzdať klientovi v listinnej podobe. Je teda zrejmé, že akákoľvek dohoda medzi vami a realitnou kanceláriou musí byť písomná, pričom Vy aj realitná kancelária dostane jeden exemplár zmluvy. Ak toto maklér neurobí, hrozí mu pokuta vo výške 16.500 € a keď realitná kancelária poruší povinnosť opätovne, pokuta môže byť až vo výške 33.000 €

Zákon vznikol s ohľadom na množstvo sťažností zo strany predávajúcich, má Vás ako spotrebiteľa chrániť. Ak Vám maklér nedá žiadnu zmluvu na podpis, poprípade Vy ju odmietnete, dávate mu ešte väčší priestor na manipuláciu, špekuláciu a žiadny zákon Vás potom neochráni. Sami si tak beriete právo ohradiť sa, ak s jeho prácou a prístupom nebudete spokojný, nehovoriac o sankciách, ktoré mu tým môžu vzniknúť.

Ako sa hovorí, neznalosť zákona neospravedlňuje, a preto moje odporúčanie znie nasledovne. Pri predaji Vašej nehnuteľnosti dôkladne zvážte, s kým budete spolupracovať a vybraného makléra si preverte. V dnešnej dobe je to otázka pár minút strávených pri počítači. Voľbou spoľahlivého a skúseného makléra ušetríte množstvo času a peňazí. Uzavrite s ním sprostredkovateľskú zmluvu, v ktorej budú jasne stanovené práva a povinnosti oboch strán, predajná cena, výška provízie, doba trvania zmluvy a pod. Včas tak predídete nepríjemným prekvapeniam, ako napríklad znižovanie ceny bez Vášho súhlasu, nepravdivé či zavádzajúce informácie v texte inzerátu alebo už spomínaná neočakávaná faktúra za služby makléra.

Pridaj komentár